Podstrona: Życiorys / Wizytówka pracownika PRz

Życiorys

CV

red. Wojciech Nowak

Dr hab. inż. Wojciech Jerzy Nowak, Prof. PRz

Wojciech Jerzy Nowak:

Urodzony 21 kwietnia 1983 r. w Bochni. Stopień inżyniera zdobył na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa (specjalizacja: Inżynieria Materiałów Organicznych (2007)). Tytuł magistra inżyniera zdobył na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa (specjalizacja: Biomateriały i kompozyty (2010)) natomiast stopień dr inż. został mu nadany na Wydziale Mechanicznym  Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH Aachen) w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa (specjalność: Korozja wysokotemperaturowa materiałów metalicznych (2014)). W trakcie studiów doktoranckich pracował jako doktorant w instytucie naukowym Forschungszentrum Juelich GmbH (FZJ) (2011 - 2014) w Instytucie Badań nad Energią i Klimatem (Institut für Energie- und Klimaforschung (IEK)), zakład: Mikrostruktura i Właściwości Materiałów (Werkstoffstruktur und -eigenschaften (IEK-2)) w Zespole Korozji Wysokotemperaturowej i Ochrony przed Korozją pod kierownictwem Prof. Willema J. Quadakkersa. Po studiach doktoranckich kontynuował pracę w Forschungszentrum Juelich GmbH (FZJ) na stanowisku pracownika naukowego w Zespole Korozji Wysokotemperaturowej i Ochrony przed Korozją (Hochtemperaturkorrosion und -korrosionsschutz) (2014-2016). W trakcie pracy w FZJ Julich brał udział w dwóch projektach finansownych ze środków Unii Europejskiej:

- H2-IGCC – dotyczącego opracowania materiałów do stacjonarnej turbiny gazowej zasilanej paliwem SYNGAS (wzbogaconej w wodór) https://etn.global/research-innovation/projects/h2-igcc/

- SAMBA – dotyczącego opracowania powłokowych barier cieplnych z czynnikiem samonaprawczym na osnowie MoSi2 - https://cordis.europa.eu/project/id/309849/pl

 W trakcie pracy w FZJ odpowiedzialny za wykonanie analiz z wykorzystaniem optycznego spektroskopu emisyjnego z wyładowaniem jarzeniowym (Glow Discharge Optical Emission Spectrometry (GD-OES)). W latach 2016 - 2022 pracował na Politechnice Rzeszowskiej na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa w  Katedrze Nauki o Materiałach na stanowisku adiunkta. Od 18 maja 2022 pracuje na Politechnice Rzeszowskiej na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa w  Katedrze Nauki o Materiałach na stanowisku profesora uczelni. W latach 2016-2019 odpowiadał za Pracownię Analizy Składu Chemicznego (P2) wchodzącą w skład Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej. Stopień dr. hab. zdobył na AGH w Krakowie w dniu 25.04.2022 r.

W trakcie pracy na Politechnice Rzeszowskiej pozyskał i był/jest kierownikiem dwóch projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki:

- POLONEZ1 (czas realizacji 01.03.2017 - 28.02.2019 r.) – dotyczący wpływu struktury geometrycznej powierzchni materiałów metalicznych na ich żaroodporność - https://labmat.prz.edu.pl/projekty-badawcze/polonez

- OPUS 20 (czas realizacji 08.2021 - 07.2025 r.) – dotyczący opracowania materiałów o wysokiej entropii mieszania do zastosowania w warunkach wysokiej temperatury w atmosferze o podwyższonej zawartości pary wodnej - https://labmat.prz.edu.pl/projekty-badawcze/granty-mnisw-i-ncbir

Jest autorem/współautorem 56 publikacji naukowych (w tym 48 prac w czasopismach z JCR) oraz wygłosił 22 wykładów na konferencjach międzynarodowych.

Jest laureatem Stypendium dla wybitnego młodego naukowca Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2018-2021. Jest laureatem Nagrody Rektora Politechniki Rzeszowskiej za osiągnięcia naukowe w latach 2017-2020. Zdobył również prestiżowa nagrodę Naukowiec Przyszłości 2021” w kategorii: „Nauki ścisłe i techniczne dla innowacyjnej przyszłości” przyznawaną przez Centrum Inteligentnego Rozwoju. Praca dyplomowa inżynierska p. Sary Heleny Koncewicz zrealizowana pod jego kierownictwem otrzymała pierwszą nagrodę w kategorii najlepszej pracy dyplomowej inżynierskiej przyznanej przez Kapitułę Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego (PSK) w roku 2019.

Obecnie jego badania koncentrują się na materiałach do zastosowań w wysokiej temperaturze, w szczególności nadstopach niklu, stopach wysokiej entropii mieszania (HEA’s), warstwach i powłokach ochronnych oraz kompletnych powłokowych barier cieplnych (systemach TBC).

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję