Podstrona: Życiorys / Wizytówka pracownika PRz

Życiorys

CV

red. Wojciech Nowak

Dr inż. Wojciech Jerzy Nowak

Urodzony 21 kwietnia 1983 r. w Bochni stopień inżyniera zdobył na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa (specjalizacja: Inżynieria Materiałów Organicznych (2007)). Tytuł magistra inżyniera zdobył na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa (specjalizacja: Biomateriały i kompozyty (2010)) natomiast stopień dr inż. został mu nadany na Wydziale Mechanicznym  Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH Aachen) w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa (specjalność: Korozja wysokotemperaturowa materiałów metalicznych (2014)). W trakcie studiów doktoranckich pracował jako doktorant w instytucie naukowym Forschungszentrum Juelich GmbH (FZJ) (2011 - 2014) w Instytucie Badań nad Energią i Klimatem (Institut für Energie- und Klimaforschung (IEK)), zakład: Mikrostruktura i Właściwości Materiałów (Werkstoffstruktur und -eigenschaften (IEK-2)) w Zespole Korozji Wysokotemperaturowej i Ochrony przed Korozją pod kierownictwem Prof. Willema J. Quadakkersa. Po studiach doktoranckich kontynuował pracę w Forschungszentrum Juelich GmbH (FZJ) na stanowisku pracownika naukowego w Zespole Korozji Wysokotemperaturowej i Ochrony przed Korozją (Hochtemperaturkorrosion und -korrosionsschutz) (2014-2016). Był odpowiedzialny za wykonanie analiz z wykorzystaniem optycznego spektroskopu emisyjnego z wyładowaniem jarzeniowym (Glow Discharge Optical Emission Spectrometry (GD-OES)). Od 2016 roku pracuje na Politechnice Rzeszowskiej na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa w Grupie Obróbki Wysokotemperaturowej i Modelowania w obrębie Katedry Nauki o Materiałach na stanowisku adiunkta. Od 2016 roku odpowiada za Pracownię Analizy Składu Chemicznego (P2) wchodzącą w skład Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej. Jego badania koncentrują się na materiałach do zastosowań w wysokiej temperaturze, w szczególności nadstopach niklu, warstwach i powłokach ochronnych oraz kompletnych powłokowych barier cieplnych (systemach TBC).

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję